Ochrana dat

Obecné informace a povinné informace

Popis odpovědného těla

Odpovědný orgán za zpracování dat na tomto webu je:

A1 GmbH
Zastupoval generální ředitel Mikkel Lundsgaard Andersen
Na nákladní stanici 3
24976 Handwit

Odpovědné tělo rozhoduje pouze nebo spolu s ostatními o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. Názvy, kontaktní údaje nebo podobné).

Zrušení vašeho souhlasu se zpracováním dat

Pouze s jejich výslovným souhlasem mohou být možné některé procesy zpracování dat. Odvolání vašeho již uděleného souhlasu je možné kdykoli. Pro zrušení stačí neformální oznámení e -mailem. Legalita zpracování dat probíhala, dokud zrušení nezůstane zrušena zrušením.

Právo stěžovat si odpovědné dozorčí pravomoc

V případě porušení zákona o ochraně údajů máte právo stěžovat si odpovědnému dozorčímu orgánu v případě porušení zákona o ochraně údajů. Odpovědným orgánem dohledu nad otázkami ochrany údajů je státní úředník pro ochranu údajů ve federálním státě, ve kterém se nachází sídlo naší společnosti. Následující odkaz poskytuje seznam úředníků na ochranu údajů a jejich kontaktní údaje:https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Přenositelnost práva na dat

Máte nárok na údaje, které automaticky zpracováváme na sobě nebo na třetí strany na základě vašeho souhlasu nebo splnění smlouvy. Poskytování se odehrává ve formátu čitelném stroji. Pokud požádáte o přímý přenos údajů na jinou odpovědnou osobu, je to provedeno pouze tehdy, pokud je to technicky proveditelné.

Právo na informace, opravu, blokování, mazání

Kdykoli máte právo na bezplatné informace o vašich uložených osobních údatech, původu dat, jejích příjemce a účelu zpracování dat a v případě potřeby právo na opravu, blokování nebo vymazání těchto dat. V tomto ohledu a také pro další dotazy týkající se osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat prostřednictvím kontaktních možností uvedených v otiscích.

Šifrování SSL nebo TLS

Z bezpečnostních důvodů a chránit přenos důvěrného obsahu, který nám posíláte jako provozovatel webu, náš web používá SSL nebo. Šifrování TLS. To znamená, že data, která přenášíte prostřednictvím této webové stránky, nelze přečíst pro třetí strany. V řadě prohlížeče můžete vidět šifrované připojení k adresovému řádku „https: //“ a symbolu hradu.

Soubory protokolu serveru

V souborech protokolu serveru poskytovatel webu automaticky shromažďuje a ukládá informace, které nám váš prohlížeč automaticky přenáší. Tyto jsou:

  • Navštívená stránka v naší doméně
  • Datum a čas požadavku na server
  • Typ prohlížeče a verze prohlížeče
  • Použitý operační systém
  • URL INFERERR
  • Název hostitele přístupného počítače
  • IP adresa

Neexistuje sloučení těchto dat s jinými zdroji dat. Základ pro zpracování dat tvoří čl. 6 odst. 1 Lit. B GDPR, který umožňuje zpracování dat splnit smlouvu nebo předběžná opatření.

Přenos dat, když je smlouva uzavřena k nákupu a přepravě zboží

Osobní údaje jsou přenášeny třetím stranám, pouze pokud je potřeba zpracování smlouvy. Třetí strany mohou být například poskytovatelé platebních služeb nebo logistické společnosti. Další přenos dat nedochází nebo pouze tehdy, pokud jste je výslovně schválili.

Základem pro zpracování dat je čl.

Registrace na tomto webu

Můžete se zaregistrovat na našem webu a použít určité funkce. Přenášená data slouží výhradně za účelem použití příslušné nabídky nebo služby. Musí být uvedeny povinné informace požadované při registraci. Jinak odmítneme registraci.

V případě důležitých změn, například z technických důvodů, vás budeme informovat e -mailem. E -mail bude odeslán na adresu uvedenou během registrace.

Údaje zadané během registrace jsou zpracovány na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 osvětlení A GDPR). Odvolání vašeho již uděleného souhlasu je možné kdykoli. Pro zrušení stačí neformální oznámení e -mailem. Legalita zpracování dat, která již byla provedena, zůstává zrušena zrušením.

Ukládáme údaje zaznamenané během registrace v období, kdy jste zaregistrováni na našem webu. Pokud zrušíte registraci, budou vaše data odstraněna. Zákonné retenční období zůstávají nedotčeny.

Kontaktní formulář

Data přenášená pomocí kontaktního formuláře včetně vašich kontaktních údajů budou uložena, aby byla schopna zpracovat váš požadavek nebo poskytnout dotazy k následnému. Tato data nebudou předána bez vašeho souhlasu.

Údaje zadané v kontaktním formuláři jsou zpracovány výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 Lit. A GDPR). Odvolání vašeho již uděleného souhlasu je možné kdykoli. Pro zrušení stačí neformální oznámení e -mailem. Legalita procesů zpracování dat prováděná, dokud zrušení nezůstane zrušením zrušením.

Data přenášená prostřednictvím kontaktního formuláře zůstávají s námi, dokud nás nepožádáte, abychom odstranili, zrušili váš souhlas s úložištěm nebo není třeba ukládat data. Povinná právní ustanovení - zejména doba uchovávání - zůstávají nedotčena.

Data zpravodaje

K odeslání našeho zpravodaje potřebujeme od vás e -mailovou adresu. Je nutné ověření zadané e -mailové adresy a přijetí zpravodaje je třeba dohodnout. Další data nejsou shromažďována nebo jsou dobrovolná. Data se používají výhradně pro odesílání zpravodaje.

Údaje o registraci zpravodaje jsou zpracovávány výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 osvětlená A GDPR). Odvolání vašeho již uděleného souhlasu je možné kdykoli. Neformální oznámení e -mailem je pro zrušení dostatečné nebo můžete podat zprávu o odkazu „pronájem“ v zpravodaji. Legalita procesů zpracování dat, které již došlo, zůstává zrušena zrušením.

Data zadaná pro nastavení předplatného budou odstraněna v případě deregistrace. Pokud nám tato data byla předána pro jiné účely a jinde, zůstane s námi.

Cookies

Naše web používá soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory, které váš webový prohlížeč ukládá na vašem zařízení. Soubory cookie nám pomáhají učinit naši nabídku přátelštější, efektivnější a bezpečnější.

Některé soubory cookie jsou „cookies relace“. Takové soubory cookie jsou samo o sobě odstraněny po skončení relace prohlížeče. Na druhou stranu, další soubory cookie zůstávají na vašem zařízení, dokud je sami odstraníte. Takové soubory cookie nám pomáhají je rozpoznat, když se vrátí na náš web.

U moderního webového prohlížeče můžete sledovat, omezit nebo zabránit nastavení cookies. Mnoho webových prohlížečů lze nakonfigurovat tak, aby soubory cookie byly odstraněny uzavřením programu. Deaktivace cookies může mít za následek omezenou funkčnost našeho webu.

Nastavení souborů cookie, které jsou nezbytné pro výkon elektronických komunikačních procesů nebo poskytování určitých funkcí, které chcete (např. Nákupní vozík), je založeno na čl. 6 Para. 1 Lit. F GDPR. Jako operátor této webové stránky máme legitimní zájem o ukládání souborů cookie pro technicky chybu -bez a hladké poskytování našich služeb. Pokud dojde k nastavení jiných souborů cookie (např. Pro analytické funkce), v tomto prohlášení o ochraně údajů se s nimi zachází samostatně.

Google Analytics

Naše webová stránka používá funkce servisní webové služby Google Analytics. Poskytovatelem webové analýzy je Google Inc., 1600 Amfiteátr Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používá „cookies“. Jedná se o malé textové soubory, které ukládají váš webový prohlížeč na vašem zařízení a umožňují analýzu využití webových stránek. Informace generované společností Cookie o vašem používání našeho webu jsou přenášeny na server Google a uloženy tam. Umístění serveru je obvykle Spojené státy.

Nastavení souborů cookie Google Analytics je založeno na čl. 6 Para. 1 Lit. F GDPR. Jako operátor této webové stránky máme legitimní zájem o analýzu chování uživatelů, abychom optimalizovali naše webové stránky a v případě potřeby také reklamu.

Anonymizace IP

Google Analytics používáme v souvislosti s funkcí IP-anonymizace. Zajišťuje, že Google zkracuje svou IP adresu v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru před přenosem do USA. Mohou existovat výjimečné případy, kdy Google přenáší úplnou IP adresu na server v USA a zkracuje se tam. Naším jménem Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho používání webu, k vytvoření zpráv o činnostech webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s webovými stránkami a využitím internetu. Neexistuje sloučení IP adresy přenášené společností Google Analytics s jinými daty Google.

Plugin prohlížeče

Nastavení souborů cookie pomocí webového prohlížeče lze zabránit. Některé funkce našeho webu by však mohly být omezeny. Můžete také zabránit shromažďování údajů týkajících se využití vašich webových stránek včetně vaší IP adresy a následného zpracování pomocí Google. To je možné stažením a instalací pluginu prohlížeče přístupný prostřednictvím následujícího odkazu:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Námitka proti sběru dat

Shromažďování dat můžete zabránit pomocí Google Analytics kliknutím na následující odkaz. Při návštěvě našich webových stránek je nastavena cookie o výhodu, která zabraňuje záznamu vašich dat: Deaktivace Google Analytics.

Podrobnosti o řešení uživatelských dat v Google Analytics najdete v prohlášení o ochraně dat Google:https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Zpracování objednávky

Abychom splnili splnění zákonných požadavků na ochranu údajů, uzavřeli jsme smlouvu na zpracování objednávek u Googlu.

Demografické charakteristiky ve společnosti Google Analytics

Naše webová stránka používá „demografické funkce“ Google Analytics. Lze jej použít k vytvoření zpráv, které obsahují prohlášení o věku, pohlaví a zájmech vedlejších návštěvníků. Tato data pocházejí ze zájmu související s reklamou a návštěvníků společnosti Google od poskytovatelů třetích stran. Údaje není možné přiřadit konkrétní osobě. Tuto funkci můžete deaktivovat kdykoli. To je možné prostřednictvím nastavení reklamy ve vašem účtu Google nebo obecně zakázáním záznamu vašich dat pomocí Google Analytics, jak je vysvětleno v bodě „námitky proti sběru dat“.

PayPal

Náš web umožňuje platbu prostřednictvím PayPal. Poskytovatelem platební služby je PayPal (Evropa) S.à.R.L. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko.

Pokud platíte s PayPal, zadané údaje o platbách budou odeslány na PayPal.

Vaše data jsou přenášena na PayPal na základě čl. 6 Para. 1 Lit. A GDPR (souhlas) a čl. Odvolání vašeho již uděleného souhlasu je možné kdykoli. Procesy zpracování dat v minulosti zůstávají v případě zrušení účinné.

Průhledná

Naše webové stránky umožňují platbu prostřednictvím Klarna. Poskytovatelem platební služby je Klarna, Sveafen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko.

Při placení s Klarna (řešení Klarna Checkout) shromažďuje Klarna od vás různé osobní údaje. Podrobnosti najdete v prohlášení Klarny na ochranu údajů na adrese:https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Klarna používá soubory cookie k optimalizaci řešení pokladny Klarna. Tato optimalizace představuje legitimní zájem ve smyslu čl. 6 Para. 1 Lit. F GDPR. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které váš webový prohlížeč ukládá na vašem zařízení. Klarna cookies zůstává na jejím koncovém zařízení, dokud jej neodstraníte. Podrobnosti o použití cookies Klarna naleznete na adrese:https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Vaše data jsou přenášena do Klarna na základě čl. 6 odst. 1 Lit. A GDPR (souhlas) a čl. Odvolání vašeho již uděleného souhlasu je možné kdykoli. Procesy zpracování dat v minulosti zůstávají v případě zrušení účinné.

Okamžitý bankovní převod

Naše webové stránky umožňují platbu prostřednictvím „Sofortüberweisung“. Poskytovatelem platební služby je SOFORT GMBH, Theresienhöhe 12, 80339 Mnichov.

S pomocí postupu „sofortüberweisung“ obdržíme potvrzení platby od Sofort GmbH v reálném čase a můžeme okamžitě začít plnit naše závazky.

Při placení „Sofortüberweisung“ bude váš špendlík a opálení zaslán na SOFORT GMBH. Poskytovatel plateb se přihlašuje do vašeho online bankovního účtu, automaticky zkontroluje zůstatek vašeho účtu a provede převod. Následuje okamžité potvrzení transakce. Váš prodej, úvěrová linka vašeho kontokorentního zařízení a existence dalších účtů a jejich akcie se také po přihlášení automaticky kontrolují.

Kromě PIN a TAN zahrnuje přenos na okamžité GMBH také údaje o platbách a údaje o vaší osobě. Údaje o vaší osobě zahrnují první a příjmení, adresu, telefonní čísla, e -mailovou adresu, IP adresu a v případě potřeby další údaje nezbytné pro zpracování plateb. Je potřeba tento přenos dat, aby se bezpochyby určilo vaši identitu a zabránilo pokusům o podvod.

Vaše data jsou přenášena tak, aby na základě čl. 6 odst. 1 Lit. A GDPR (souhlas) a čl. Odvolání vašeho již uděleného souhlasu je možné kdykoli. Procesy zpracování dat v minulosti zůstávají v případě zrušení účinné.

Podrobnosti o platbě s Sofortüberweisung najdete na:https://www.sofort.de/datenschutz.html ahttps://www.klarna.com/sofort/.

Amazon Partner Program

Jako operátor tohoto webu se účastníme partnerského programu Amazon EU. Na našich stránkách jsou reklamy z Amazonu a odkazy na Amazon integrovány, aby vydělaly peníze prostřednictvím nákladů na reklamu. Amazon cookies se používají, což Amazon uznává, že jste klikli na partnerský odkaz na našem webu.

Skladování „Amazon Cookies“ je založeno na čl. 6 Lit. F GDPR. Jako provozovatel webových stránek máme o to legitimní zájem, protože lze určit pouze soubory cookie.

Podrobnosti o používání dat Amazon najdete v prohlášení o ochraně údajů Amazonu:https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.

Google AdWords a Google Conversion Tracking

Naše web používá Google AdWords. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amfiteátr Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy.

AdWords je online reklamní program. V rámci programu online reklamy pracujeme s sledováním konverzí. Po kliknutí na displej připojený společností Google je nastaven cookie pro sledování převodu. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které váš webový prohlížeč ukládá na vašem zařízení. Po 30 dnech ztratí soubory Cookies Google AdWords platnost a neslouží osobní identifikaci uživatelů. Google a z cookie můžeme říct, že klikli na reklamu a byli předáni na naše webové stránky.

Každý zákazník Google AdWords obdrží jiný cookie. Cookies nelze vysledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků AdWords. Konverzní soubory cookie vytvářejí statistiku konverze pro zákazníky AdWords, kteří používají sledování konverzí. Zákazníci AdWords se dozvědí, kolik uživatelů kliklo na jejich reklamu a byli předáni na stránkách se značkou sledování konverze. Zákazníci AdWords však neobdrží žádné informace, které by umožňovaly osobní identifikaci uživatelů. Pokud se nechcete účastnit sledování, můžete použít. Zde musí být konverzní cookie deaktivován v uživatelském nastavení prohlížeče. Neexistuje tedy přijetí ke statistice sledování konverze.

Skladování „konverzních cookies“ je založeno na čl. 6 Para. 1 Lit. F GDPR. Jako provozovatel webových stránek máme legitimní zájem o analýzu chování uživatelů, abychom optimalizovali naše webové stránky a naši reklamu.

Podrobnosti o Google AdWords a Google Conversion Sledování naleznete v předpisech ochrany dat Google:https://www.google.de/policies/privacy/.

U moderního webového prohlížeče můžete sledovat, omezit nebo zabránit nastavení cookies. Deaktivace cookies může mít za následek omezenou funkčnost našeho webu.

Zdroj: Konfigurátor ochrany datmein-datenschutzbetrarrter.de

 

Klarna Bank AB (Publ) („Klarna“) používá soubory cookie k rozpoznání zařízení uživatele za účelem poskytnutí reklamy produktů Klarna při příštím procházení webové stránky obchodníka nabízející produkty Klarna a pro účely analýzy. Trvalé marketingové a analytické soubory cookie Tyto soubory cookie obsahují jedinečné uživatelské ID, které umožní Klarnovi rozpoznat zařízení uživatele při příštím návratu k obchodníkovi. Jedná se o přetrvávající soubory cookie, uložených na zařízení po dobu až 540 dnů od poslední interakce s Klarnou, nebo dokud nebudou odstraněny a neumožňují Klarna (I) ukázat marketing produktů Klarna, včetně akreditních propagací pro uživatele, a (ii) provádět analytiku chování uživatele. Připojením jedinečného ID uživatele uloženého v souboru cookie na zařízení s informacemi, které má Klarna o uživateli, bude Klarna schopna rozpoznat uživatele tohoto zařízení. Žádné informace spojené s cookies nejsou sdíleny s jakoukoli třetí stranou. Souhlas uživatele a zrušení souboru cookie souhlasí pro marketingové účely podléhá souhlasu uživatele, který bude muset být získán dříve, než budou soubory cookie nastaveny na zařízení uživatele. Kromě toho webový prohlížeč nebo zařízení často umožňuje uživateli změnit nastavení pro použití cookies. Více informací o tom, jak upravit nastavení, naleznete v prohlížeči referenčních informací o zařízení a na AboutCookies.org. O Klarna Klarna Bank AB (Public) podléhá švédské právní předpisy o ochraně údajů a je řadičem dat za účelem zpracování osobních údajů, jak je popsáno výše. Klarna má úředníka pro ochranu údajů a několik právníků specializovaných na ochranu údajů. Klarna má také dotazy týkající se týmu zákaznických služeb týkajících se osobních údajů. Jste vítáni kontaktovat Klarna na [prosím vyberte e -mailovou adresu relevantní pro váš trh: [DataSkydd@Klarna.se], [datenschutz@klarna.de], [personvern@klarna.no], [tietosuoja@klarna.fi]. [databeskyttelse@klarna.dk], [dataprotectie@klarna.nl], [dataprotectie@klarna.be], [datenschutz@klarna.at], [datenschutz.ch@klarna.com], [soukromí@Klarna.co.uk ], [privacy@klarna.com], [dataprotection@klarna.com.au], [privacidad@klarna.es], [protezionedati@klarna.it], [odo@klarna.pl], [Protector-des-nonnees @Klarna.fr], [privacy@klarna.ie], [dataprotection.ca@klarna.com], [dataprotection@klarna.co.nz]]. Další informace o Klarně a o tom, jak Klarna zpracovává osobní údaje, naleznete na adrese www.klarna.com.